RUHSAL İNTEGRASYONİKA
Bilinçaltındaki Negatif Kayıtların Temizlenmesi Nedir?

Ruhsal integrasyonika en genel tanımıyla ruhun yenilenmesi demektir. Ruhun yenilenmesi Ünlü Rus Psikolog Konstantin Dowlatow tarafından dünyaya yeni sunulmuş bir metoddur.

Ruhsal İntegrasyonika seansları ruhun yenilenmesini ve ruh beden ve zihnin bütünleşmesini sağlar. İçinizdeki yetenekleri keşfetmenize de olanak sağlayan Ruhsal İntegrasyonika aynı zamanda sebebini bilmediğiniz ancak negatif etkisini yaşadığınız travmaların bulunup bilinçaltından silmek anlamına da gelmektedir.

Ruhsal integrasyonika manevi iyileşme ve yenilenme olarak tanımlanabilir. Çeşitli psikolojik akımların ve okulların psiko-tekniğinden yararlanılarak ortaya konmuş bilimsel bir çalışmadır.

Ruhsal İntegrasyonika ile

Sebebini bilmediğiniz başarısızlıklarınızın üstesinden gelebileceksiniz.
Yenilenmiş ve tazelenmiş bir ruh ile yeni bir yaşantıya başlayabileceksiniz
Sizi mutsuzluğa sürükleyen takıntılarınızdan kurtulabileceksiniz
Şanssızlık zannettiğiniz olayları tekrar tekrar yaşamaktan kurtulacaksınız
Duygusal travmalarınızdan ve korkularınızdan uzaklaşacaksınız
Başarı iyilik ve mutluluğa yöneleceksiniz.

Bioenerji ile Ruhsal İntegrasyonika Arasındaki Fark Nedir?

Bioenerji insan aurasının dışarıdan aldığı negatif yan etkilerden arınmasıdır. Ruhun integrasyonikası ise psikolojik bir yenilenme metodudur. Kişinin aldığı travmalar onlarda farklı gizli etkiler yaratmaktadır. İnsanın bilinçaltına kaydolan bu etkiler farklı noktalarda başarısızlık, mutsuzluk, cesaretsizlik, isteksizlik gibi olumsuz etkilerle yaşamın çeşitli alanlarına yansır. Ruhsal integrasyonikası kişinin yaşadığı travmalardan ötürü bilinçaltında yer etmiş ve günlük yaşamını olumsuz şekilde etkileyen negatif travmaların temizlenmesidir.
Kişinin bilinçaltına yer etmiş travmaların daha net anlaşılabilmesi açısından örnek vermek gerekirse bir bebeğin anne karnındayken annesini yaşadığı korkuları psikolojik etkileri algılayarak, ilerleyen yaşlarda annenin korkularını kendi bünyesinde sebebini bilmeden taşıması ve bunun hayatına olumsuz etki etmesidir.

İnsanın aldığı bu travmalar bilinçaltından silinmez ise insan hayatı boyunca ilişkilerinde sağlığında mutluluğunda para ile olan ilişkisinden sevgi alışverişlerine kadar birçok alanda problemler ve tıkanıklıklar yaşayabilmektedir.

Kişi gündelik yaşantısında olan sorun ve sıkıntıları, sürekli tekrar eden negatif durumları “bahtsızlık” ya da “şanssızlık” olarak nitelendirerek geçiştirmektedir. Sürekli hale gelmiş bu gibi durumların sebebi ruhun derinliklerinde yatan negatif etkilerdir ve ruhsal integrasyonika metoduyla bu negatif etkilerden kurtulmak mümkündür.

Bioenerji, bioenerjinin özellikleri ve bioenerji seanslarıyla alakalı daha ayrıntılı bilgi almak için “BİOENERJİ NEDİR?” konulu yazımızı okumalısınız

Ruhsal İntegnasyonika Seansları Nasıl Yapılıyor?

Ruhsal integnasyonika seanslarıyla yapılan bilinçaltı temizlenmesi ve ruhun yenilenmesi için öncelikle “muscle test” kas testi adını verdiğimiz bir test ile vücudun tepkileri kontrol edilir ve bedenin kişiye verdiği cevaplar araştırılır. Kas testi, bu işin eğitimin almış kişiler tarafından 10-15 dakika içerisinde tamamlanan acı vermeyen, parmaklar aracılıyla vücudun verdiği tepkilerin ölçülmesi işlemidir.

Kas testi sonrasında ruhsal integnasyonika seansına geçilerek, kişinin ruhsal iyileşmesi ve ruhunun yenilenmesi sağlanır.

Ruhsal integnasyonika seansları, kişinin probleminin dinlemesi, kas testi ve yenilenme süreci olarak 3 ayrı bölümden oluşmakta ve yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Seans başladığında danışan kişinin, özellikle üzerinde durduğu ve çözmek istediği sorunun kaynağına inmek üzere harekete geçilir. Ruhsal İntegrasyonika ile örneğin; birçok yöntem denediği ve üzerine düşeni yerine getirdiği halde iş bulamayan bir kişinin, iş bulmasının önündeki engellin ne olduğu bulunarak ruhun bu anlamda yenilenmesi sağlanır.

Küskünlük, kıskançlık, utangaçlık, öfke gibi psikolojik travmalar hayatınızı bloke eder ve size sevgi enerjisinin akmasını durdurur. Bilinçaltınızdaki korkularınız, endişeleriniz, bilinçaltı temizliği ile geçer ve daha özgüvenli, başarılı bir hayata başlanmış olur. Çevre ve sevdiklerinizle olan ilişkileriniz gelişir.

Çok büyük problemlerden bu şekilde arınmak mümkündür.

Kemale İbrahimova'nın, Ruhsal integrasyonika ekolünün yaratıcısı Ünlü Rus Psikolog Konstantine Dowlatow'dan aldığı integrasyonika eğitimleriyle ilgili sertifikalara

Ruhsal İntegnasyonika hangi sorunlarda kullanılmaktadır?

Ruhsal integrasyonika direkt ruhumuz ile ve onun yenilenmesi iyileşmesi ile ilgili olduğu için aslında doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın her alanında etkilidir. Ruhumuz inançlarımızı ve hareketlerimizi etkiler, bu da hayatımızın her alanına yansır ve başarılarımızı etkiler.

Ruhsal İntegrasyonikanın bir zararı veya yan etkisi var mıdır?

Ruhsal integnasyonika tamamen olumsama yöntemiyle uygulanmaktadır ve hiçbir yan etkisi ya da zararı yoktur.

Ruhsal İntegnasyonika Kimler Uygulayabilir?

Bu yöntem Psikolog Konstantine Dowlatow'un ortaya koyduğu bir yöntemdir. Bu metodu uygulayacak olan kişilerin ünlü Rus psikologtan ya da muadili eğitim merkezlerinden sertifika almış olması gerekmektedir.

Bu metodu ``ruhun integrasyonikası 2. seviye sertifikası``nı almış kişiler uygulayabilir.

Bu uygulama metodu ile sadece insanın problemleri çözülmez ayrıca kişinin de yardımıyla yeni bir ben yaratılmaktadır. Problemsiz yenilenmiş bir kişilik yaratılmaktadır.

Ruhsal İntagrasyonika Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Her bir yöntemde olduğu gibi ruhsal integrasyonika yönteminde de görülecek etki kişiye özeldir, kişinin sorununun büyüklüğüne derinliğine ve kişinin bu yöntemin kabul edişine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ruhsal integrasyonikanın yardımçı olduğu ve hayatımızı en derinden etkileyen bazı duygusal sorunlar şöyledir;

 • Korku,
 • Kontrolcülük
 • Parazitlik
 • Acıma
 • Kendini kurban etmeye yöneliş
 • Aşağılama
 • Kibir
 • Sınırlar
 • Saldırganlık
 • Yara
 • Öz kimlik sorunları
 • Bağlılık
 • Projeksiyon sorunsalı
 • Kaynaşma sorunları
 • Soy yapısındaki bozulmalar
 • Kanaat
 • İmprint
 • Rol model dağılımı
 • Yeminler ve ahitler
 • Biriyle olan ilişkiler
 • Bir şeyle olan ilişkiler
 • Güç etkileri
 • İkinci derecelik kar
 • Ruhun seçimlerini etkileyen gurbetli yaralar (cisimleşme yükleri)